Za granicą

Nie musieć rozumieć

Ja być konsument

Kopiuj i wklej

Jestem czterdzieści sześć

W trosce o bezpieczeństwo monitorowany

Mój profil codziennie aktualizowany

Dla potrzeb systemu model uproszczony

Umysłowo i duchowo ubezwłasnowolniony

Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!

Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!

Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!

Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie! Tak nie chcemy żyć

Hossa lub krach

Rządza i strach

Spocone drżą ręce

Chcieć więcej i więcej

Posłuszny prawu doraźnej korzyści

Jeśli zajdzie potrzeba, nie zawaham się zniszczyć

Ciebie i każdego, kto może przeszkadzać

Bo tutaj się liczy pieniądz i władza!

Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!

Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!

Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!

Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie! Tak nie chcemy żyć