Nie tak

<p>Nie musieć rozumieć</p>
<p>Ja być konsument</p>
<p>Kopiuj i wklej</p>
<p>Jestem czterdzieści sześć</p>
<p>W trosce o bezpieczeństwo monitorowany</p>
<p>Mój profil codziennie aktualizowany</p>
<p>Dla potrzeb systemu model uproszczony</p>
<p>Umysłowo i duchowo ubezwłasnowolniony</p>
<p>Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!</p>
<p>Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!</p>
<p>Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!</p>
<p>Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie! Tak nie chcemy żyć</p>
<p>Hossa lub krach</p>
<p>Rządza i strach</p>
<p>Spocone drżą ręce</p>
<p>Chcieć więcej i więcej</p>
<p>Posłuszny prawu doraźnej korzyści</p>
<p>Jeśli zajdzie potrzeba, nie zawaham się zniszczyć</p>
<p>Ciebie i każdego, kto może przeszkadzać</p>
<p>Bo tutaj się liczy pieniądz i władza!</p>
<p>Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!</p>
<p>Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!</p>
<p>Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak my chcemy żyć!</p>
<p>Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie! Tak nie chcemy żyć</p>